Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø

2022-08-31

Editorial

LEDER: INKLUDERENDE UTDANNING OG OPPVEKSTMILJØ

Ann-Cathrin Faldet, Hege Merete Somby, Peder Haug, Lotte Hedegaard Sørensen

s. 136–140


Original Research Articles

OM EMPIRISKE NIVÅER I FORSKNING PÅ INKLUDERING

Rune Hausstatter, Øyvind Snipstad

s. 141–155

Original Research Articles

HUR SKOLOR KAN UTVECKLA ELEVERS FUNKTIONELLA KUNSKAPER – EN NORDISK FORSKNINGSÖVERSIKT OM UNDERVISNING AV ELEVER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Ingrid Olsson

s. 156–170


Original Research Articles

INKLUDERINGSBEGREPET UNDER UTVIKLING? EN ANALYSE AV DE NORSKE LÆREPLANVERKET L97, LK06 OG LK20

Ann-Cathrin Faldet, Hege Knudsmoen, Kari Nes

s. 171–188


Original Research Articles

LEDELSESTRATEGIER FOR UTVIKLING AV INKLUDERENDE UNDERVISNING

Hege Knudsmoen, Sølvi Mausethagen, Cecilie Dalland

s. 189–203

 

Original Research Articles

FORSTÅELSER AV DE SÅRBARE ELEVENE UNDER KORONAPANDEMIEN: FRA INKLUDERENDE PRAKSIS I KLASSEROM TIL MULIGHETSROM?

Ingrid Holmedahl Hermstad, Jørgen Smedsrud, Ingunn Dahler Hybertsen

s. 204–218


Original Research Articles

UNDERVISNING OM SAMISKE TEMAER I SKOLEN – BETYDNINGA AV KOMPETANSE OG URFOLKSPERSPEKTIV FOR EN INKLUDERENDE PRAKSIS

Kristin Evju, Torjer Andreas Olsen

s. 219–232

 

Original Research Articles

SPEECH-TO-TEXT TECHNOLOGY AS AN INCLUSIVE APPROACH: LOWER SECONDARY TEACHERS’ EXPERIENCES

Marianne Engen Matre

s. 233–247

 

Original Research Articles 

SKOLELIVSKVALITET UNDER IMPLEMENTERING AV SAMUNDERVISNING OG iPad. EN LONGITUDINELL CASESTUDIE AV ERFARINGENE TIL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING

Fredrik Danielsen

s. 248–265