Grunnleggende informasjon

Tidsskriftets navn: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

ISSN: 2387-5739

Redaksjonssjef (Editor-in-chief): Maria Øksnes

Redaksjonssjefs epostadresse (Editor-in-chief’s email address): maria.oksnes@ntnu.no

Utgiver (Publisher): Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson (Publisher contact): Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftets eier (Journal owner): Cappelen Damm AS

Tidsskriftetes eiers adresse (Journal owner’s address): Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Publiseringsavgift (Article Processing Charge, APC): Ingen publiseringsavgift (The journal is free of charge for both authors and readers).

Støtte: Tidsskriftet er tildelt støtte under ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap forvaltet av CERES. Støtten er tildelt i perioden 2018-2020.

Lisens: Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0

DOAJ status: Registert