Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

ISSN: 2387-5739

Hovedredaktør: Maria Øksnes

Hovedredaktørs epostadresse : maria.oksnes@ntnu.no

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftets eier: Cappelen Damm AS

Tidsskriftetes eiers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Publiseringsavgift (Article Processing Charge, APC): Ingen publiseringsavgift.

Støtte: Tidsskriftet er tildelt støtte under ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap forvaltet av Unit. Støtten er tildelt i perioden 2018-2020.

Lisens: Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0

DOAJ status: Registert