Hvordan sikre blind fagfellevurdering

Når du sender inn et manuskript til fagfellevurdering, må du anonymisere på følgende tre måter:

  1. Du må laste opp tittelsiden som et separat dokument.
  2. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten.
  3. Forfatterinformasjon må fjernes fra dokumentets filegenskaper.

Se hvordan du fjerner forfatterinformasjon fra filegenskapene.