4 titler

En av målsettingene med å etablere tidsskriftet Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk var å utvikle et sted for kritiske analyser av pedagogikken og det som foregår innenfor det pedagogiske interesseområdet. Det er det pedagogiske – bredt forstått både historisk og aktuelt – som er vår interesse. 

Kritisk tenkning kan ta mange former og gis ulike uttrykk. Vi vil rette en stor takk til Tone Kvernbekk (Norge), Fritjof Sahlström (Finland) og Karsten Tuft (Danmark) for deres utmerkende bidrag til utviklingen av pedagogikk og kritikk i Norden.

Les bidragene nedenfor.

Alle objekter