Så kan vi inte ha det

Om den begränsade kritiska genomslagskraften hos mikroorienterad pedagogisk interaktionsforskning

  • Fridtjof Sahlström Åbo Akademiet

Sammendrag

Den sociala vändningen inom pedagogik och samhällsvetenskaper ledde till en stor ökning av mikroorienterad pedagogisk forskning. Inom detta paradigm har en stor mängd resultat med betydande potential för kritik och förändring tagits fram. Det normativa genomslaget för den forskningen har dock varit begränsat, både med avseende på konkreta konsekvenser för lärande och undervisning och för den allmänna utbildningsdebatten. Artikeln diskuterar, delvis med utgångspunkt i författarens egen forskning, olika möjliga orsaker till detta.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-25
Hvordan sitere
Sahlström, F. (2021). Så kan vi inte ha det. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3011
Seksjon
Inviterte artikler