Lederartikkel til temaseksjon

  • Einar Sundsdal Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Sammendrag

Kritikk er en sentral del av den nordiske akademiske diskursen og avgjørende for det intellektuelle livet. I en forelesning om akademisk frihet hevder John Dewey (1902) at kritisk tenkning ofte møter sterk motbør fordi den synes fiendtlig innstilt «overfor vaner og levemåter som folk er vant til […] og som er verdifulle for folks liv». Dette er særlig aktuelt når det gjelder pedagogiske problemstillinger, eller det Dewey allment kaller «the problems of life». 

Kritisk tenkning kan ta mange former og gis ulike uttrykk. Vi vil rette en stor takk til Tone Kvernbekk (Norge), Fritjof Sahlström (Finland) og Karsten Tuft (Danmark) for deres utmerkende bidrag til utviklingen av pedagogikk og kritikk i Norden.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-25
Hvordan sitere
Sundsdal, E. (2021). Lederartikkel til temaseksjon. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3009
Seksjon
Leder