Oppslag

NY FRIST 17.04.20: Temanummer om forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skole og lærerutdanning.

2019-10-04

NY Frist for innsending: 17.04.20

Det er lange tradisjoner i Norden for at skolen skal fremme demokratiske verdier. Skolens arbeid med demokrati, medborgerskap og inkludering går hånd i hånd med forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Dette forutsetter en styrking av profesjonskompetansen og vi inviterer bidrag som diskuterer denne tematikken.

Les mer om NY FRIST 17.04.20: Temanummer om forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skole og lærerutdanning.