Om tidsskriftet

MÅL OG PROFIL

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av pedagogiske praksiser og fenomener, samt åpne for nye perspektiver på pedagogiske problemstillinger. Tidsskriftet har en kritisk profil, noe som innebærer en problematiserende tilnærming til det som tas for gitt, både når gjelder pedagogiske teorier og praksiser. Vi ønsker å bidra til en offentlighet der pedagogikkens ulike normative, samfunnsmessige, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner settes under debatt. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk analyserer, diskuterer og formidler på tvers av institusjonelle og faglige skillelinjer.

Som et nordisk tidsskrift imøteser vi bidrag på dansk, svensk og norsk. Dette for å vedlikeholde og utvikle de skandinaviske fagspråkene innenfor pedagogikken. Den nordiske profilen krever at bidragene forholder seg til en bred nordisk leserskare. Vi ønsker også bidrag på engelsk velkommen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et vitenskapelig Open Access-tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler, essays, bokessays, bokmeldinger og kronikker på norsk, svensk, dansk og engelsk.