Arkivering

Information in English below

Alle artikler som publiseres i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk arkiveres i Portico.

Selvarkivering

Alt innhold som publiseres på NOASP skal være fritt tilgjengelig. Forfattere oppfordres derfor til å legge ut sine artikler på både egne og institusjonelle nettsider og til å gjøre artikkelen tilgjengelig i relevante forskningsarkiver hos institusjoner og finansielle aktører umiddelbart etter publisering. Supplementerende materiale bør også legges ut. Forfattere har også anledning til å legge ut preprint-versjoner av sine artikler på institusjonelle nettsider og forskningsarkiver (under forutsetning av at alle bibliografiske detaljer oppgis).

Archiving

All articles published in Nordisk tidssrift for pedagogikk og kritikk will be archeved in Portico.

Author self-archiving

Authors are permitted and encouraged to post their articles, after publication, to personal and/or institutional websites and to archive their articles in institutional or funder repositories to insure even greater public access. Supplementary material should also be included when applicable. In addition, authors are permitted to post pre-print versions of their articles to institutional websites, repositories and similar (on the condition that all bibliographic information is also provided).