Publiseringsavgift

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er gratis for både forfattere og lesere.