Publiseringsavgift

Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og kritikk er gratis for både forfattere og lesere.

 

PUBLICATION FEES

Nordic Journal of Pedagogy and Critique is free of charge for both authors and readers.