Indeksering

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Register og vitenskapelige publiseringskanaler og i de danske BFI-listerne (autoritetslisterne).

Alle artikler i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk tildeles en unik DOI og registreres hos Crossref.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

Metrics and indexing

Nordic Journal of Pedagogy and Critique is registered as a ‘Level 1’ journal in the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers and in the Danish BFI list (the Bibliometric Research Indicator).

All articles published in Nordic Journal of Pedagogy and Critique are assigned a unique DOI (Digital Object Identifier) and registered with Crossref.