Indeksering

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Register og vitenskapelige publiseringskanaler .

Alle artikler i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk tildeles en unik DOI og registreres hos Crossref.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser: