Seksjoner

Information in English below

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har følgende inndelinger og kategorier for tidsskriftets innhold:

FORSKNINGSARTIKKEL

Åpen innsending
Indeksert
Fagfellevurdert

VITENSKAPLIG ESSAY

Åpen innsending
Indeksert
Fagfellevurdert

LEDER

Lages av kun redaksjonen
Indeksert
Ikke fagfellevurdert

BOKMELDING

Åpen innsending
Indeksert
Ikke fagfellevurdert

Articles published by Nordic Journal of Pedagogy and Critique fall into the folowing categories:

Origial research article

Open submission
Indexed
Peer reviewed

Scientific essay

Open submissison
Indexed
Peer reviewed

Editorials

Editors only
Indexed
Not peer reviewed

Book reviews

Open submisssion
Indexed
Not peer reviewed