Seksjoner

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har følgende inndelinger og kategorier for tidsskriftets innhold:

Forskningsartikkel

Åpen innsending
Indeksert
Fagfellevurdert

Essay

Åpen innsending
Indeksert
Fagfellevurdert

Leder

Lages av kun redaksjonen
Indeksert
Ikke fagfellevurdert

Bokmelding

Åpen innsending
Indeksert
Ikke fagfellevurdert

Kronikk

Åpen innsending
Indeksert
Ikke fagfellevurdert

Bokessay

Åpen innsending

Indeksert

Ikke fagfellevurdert

Vi ønsker velkommen bokessays i form av selvstendige og reflekterende tekster som vokser ut av lesningen av en eller flere bøker og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.
  • Bokessays må normalt ikke overskride 4500 ord, inklusive referanser.
  • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.