Gå til innlogging eller Registrer er påkrevet for sende inn bidrag og for å følge status for innsendte manuskript.

Forfatterinstruks

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets forfatterveiledning.

  1. Manuskript: Du skal levere en komplett Word-fil inkludert sammendrag og nøkkelord, og med illustrasjoner og figurtekster plassert på korrekt sted i teksten. Manuskriptet skal være bearbeidet med tanke på språk og formatering, som forklart i forfatterveiledning.
  2. Artikler kan være på opptil 6000 ord. Artikler som skal fagfellevurderes, bør ikke overskride 6000 ord, inklusive referanser og sammendrag. 
  3. Anonymisering: Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten, og fjern forfatternavn fra dokumentets filegenskaper. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering.
  4. Tittelside: For artikler til fagfellevurdering må du forsikre deg om at forfatterens identitet ikke avsløres for fagfellene. Last opp tittelsiden separat, som tilleggsmateriale.
  5. Sammendrag: Under innsending må du legge inn som metadata det samme sammendraget og nøkkelordene som står i manuskriptet.

Manuskript som sendes til tidsskriftet, må ikke være duplikat av tidligere publiserte arbeid, inklusive ditt eget. Manuskriptet må ikke være til vurdering andre steder. Merk at den forfatteren som sender inn manuskriptet, vil stå som kontaktperson gjennom hele prosessen og må selv ta ansvar for å formidle korrespondansen til eventuelle medforfattere.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Retningslinjer for personvern og dataforvaltning.