Opphavsrett og lisens

Information in English below

Forfattere som sender inn bidrag til Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det gis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Copyright and Licence Notice

Authors contributing to The Nordic Journal of Pedagogy and Critique retain the copyright of their article but agree to publish their articles under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format, and to remix, transform, and build upon the material, for any purpose, even commercially, under the condition that appropriate credit is given, that a link to the license is provided, and that you indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.