Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap

  • Tone Kvernbekk Universitetet i Oslo

Sammendrag

Universitetet er ofte ansett som et arnested for kritisk tenkning. Det er ikke dermed sagt at alle er enige om hva det betyr å være en kritisk tenker, og slett ikke om hvordan man blir det. Det er mange måter å tenke om pedagogikk og kritikk på, og jeg skal i det følgende streife innom noen av dem. Dette er på ingen måte tenkt å være noen uttømmende diskusjon, men mer en vandring i et komplekst, mangfoldig og til dels uoversiktlig begrepsmessig landskap. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-25
Hvordan sitere
Kvernbekk, T. (2021). Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2823
Seksjon
Inviterte artikler