«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2016-12-20
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
utdanning for bærekraftig utvikling, ESD, Agenda 21, nasjonale forskjeller, komparative studier, miljøpedagogikk