Til forsvar for barns spontane lek

  • Einar Sundsdal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge
  • Maria Øksnes Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge

Sammendrag

Barndommens far, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), og senere, barnehagens grunnlegger, Friedrich Frøbel (1782–1852), var begge opptatt av barndom og barns mulighet til å tape tid. Dette ble betegnet som negativ pedagogikk og innebar blant annet at barn skulle fordrive tiden med det som passet for barn: lek. Barna skulle få holde på for seg selv, voksne skulle ikke bedrive undervisning, men la barn oppdage verden selv. Disse tankene har vært sentrale for vår moderne forestilling om barndom, og de har vært premissgivende for Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn har rett til å leke. Også i dag har leken en sentral posisjon når vi snakker om barndom, men nå knyttes den til en forestilling om å vinne tid. Barn blir nå skjøvet fremover slik at de ikke skal kaste bort tiden - tape tiden - men utnytte den mest mulig effektivt med tanke på et fremtidig resultat. Denne logikken har bidratt til at FN i 2013 gikk ut og advarte om at barns rett til lek er truet. I denne artikkelen vil vi forfølge FNs forsvar for barns spontane lek. Vi vil gjøre dette blant annet ved å vise at lekens egenverdi står stadig sterkere innen en rekke forskningstradisjoner.

Nøkkelord: barns spontane lek; institusjonalisering; UN General Comment No. 17; læringstrykk; lekforskning

(Published: April 2015)

Citation: E. Sundsdal og M. Øksnes. “Til forsvar for barns spontane lek.” Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 1, 2015, pp. 1–11.http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v1.89

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2015-04-09
Hvordan sitere
Sundsdal, E., & Øksnes, M. (2015). Til forsvar for barns spontane lek. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 1. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.89
Seksjon
Bestilte artikler