«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Sammendrag

På 1970 og 80-tallet var pedagogikken engasjert i sosiale bevegelser og politiske saker, som miljø- og fredsbevegelsen. Dagens politisk-sosiale saker, som utdanning for bærekraftig utvikling (UNESCO), har fått langt mindre gjennomslag, selv om Norge holder en høy profil i internasjonal sammenheng. I denne artikkelen sammenligner jeg Norges og Sveriges tilnærming til FN-prosesser som Agenda 21 og tiåret for utdanning for bærekraftig utvikling, og diskuterer mulige forklaringer på den svake oppfølgingen av Rio-prosessen i Norge. En mulig forklaring, som flere har pekt på, er den stadig tettere sammenhengen mellom norsk politikk og oljeutvinning. Sterkere oppmerksomhet omkring økologiske og økonomiske sammenhenger vil være vanskelige å sammenholde med ideen om det norske «oljeeventyret», og kan lede til beklemmende spørsmål som er vanskelige å håndtere, for eksempel i skolen. Utgangspunktet for artikkelen er likevel at det ligger et stort, ubrukt potensial i pedagogikkfaget til å belyse og arbeide med denne type spørsmål. 

(Published: 20 December, 2016)

Citation: Ingerid S. Straume. ««Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling
i Norge og Sverige.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 78-96. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.282

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Ingerid S. Straume, Universitetet i Oslo
Universitetsbiblioteket
Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Straume, I. S. (2016). «Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.282
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
utdanning for bærekraftig utvikling, nasjonale forskjeller, utdanningspolitikk