Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

profesjonsetikk, andregjøringsmekanismer, læreres handlingsalternativer, makt- og normkritisk pedagogikk