Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet

  • Audhild Løhre Teacher and Interpreter Education Sør-Trøndelag University College Trondheim Norway
  • Elin Moen Teacher and Interpreter Education Sør-Trøndelag University College Trondheim Norway
  • Randi Etnan Teacher and Interpreter Education Sør-Trøndelag University College Trondheim Norway
  • Marit Andersen Educational and Psychological Counselling Service Horten Norway
  • Marit Uthus Teacher and Interpreter Education Sør-Trøndelag University College Trondheim Norway

Sammendrag

I denne artikkelen presenteres en kvalitativ studie om lærerstudenters motivasjon for å bli lærere. Studiens empiriske grunnlag er 40 studentlogger, alle skrevet av 1. årsstudenter på lærerutdanningen. I loggene reflekterer studentene over sin motivasjon for å bli lærer, samt om denne motivasjonen har endret seg i løpet av studiets 1. semester. Studiens sentrale funn baserer seg på empiriske data fra studentloggene. Funnene er presentert og diskutert innenfor studiens seks kategorier (1) til elevens beste (2) samfunnsoppdraget, (3) ankerfeste i forbilder (4) egne mestringserfaringer, (5) en understøttende praksisperiode og (6) men, hva med utdanningsinstitusjonen. Studien er forankret i Banduras sosialkognitive teori, med særlig fokus på ulike kilder til mestringsforventning. Vi velger også å benytte oss av teoretiske perspektiver på tilhørighet og engasjement, siden dette viste seg å være betydningsfulle faktorer for studentenes motivasjon for å bli lærere.

(Published: 6 April, 2016)

Citation: A. Løhre et al. ‘‘Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvikling av
læreridentitet.’’ Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 73-87. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.163

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Løhre, A., Moen, E., Etnan, R., Andersen, M., & Uthus, M. (2016). Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.163
Seksjon
Forskningsartikler