Leder

  • Maria Øksnes Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge
  • Einar Sundsdal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge
  • Lars Løvlie Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo

Abstract

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk presenterer seg med ordet kritikk i selve navnet. Hvorfor akkurat kritikk? Michael Apple, som nøye har fulgt utviklingen i USA, gir et svar i sitt essay «Reflections on the Educational Crisis and the Task of the Critical Scholar/Activist», og det er at utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning, er blitt en stridssone, og at skolen er i krise. Når utdanning i økende grad bestemmes av tanker om produktivitet og konkurranse om målbare resultater, kommer den i konflikt med utdanningens mer omfattende formål, som er verdiformidling, oppdragelse og danning for demokratisk deltakelse. Striden står oftest om enkeltsaker, der politisk og byråkratisk makt møtes med protester nedenfra fordi innvendinger blir oversett, grasrota tilsidesatt, og der statens og kommunenes styringsrett trumfer lærernes faglighet. Apple beskriver det hele som en ideologisk situasjon, der politisk styringsiver slår lag med sterke føringer på forskningen og til dels bastante konklusjoner fra forskerne selv. Vi har interessant nok fått en politisk situasjon, der også den som ikke tar standpunkt rent faktisk tar et standpunkt ved holde seg nøytral og utføre jobben sin uten å kny.

(Published: April 2015)

Citation: M. Øksnes et al. “Leder” Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 1, 2015, pp. 1–2. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v1.92

Published
2015-04-09
Section
Editorial