Leder

  • Maria Øksnes Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge
  • Einar Sundsdal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge
  • Lars Løvlie Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk presenterer seg med ordet kritikk i selve navnet. Hvorfor akkurat kritikk? Michael Apple, som nøye har fulgt utviklingen i USA, gir et svar i sitt essay «Reflections on the Educational Crisis and the Task of the Critical Scholar/Activist», og det er at utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning, er blitt en stridssone, og at skolen er i krise. Når utdanning i økende grad bestemmes av tanker om produktivitet og konkurranse om målbare resultater, kommer den i konflikt med utdanningens mer omfattende formål, som er verdiformidling, oppdragelse og danning for demokratisk deltakelse. Striden står oftest om enkeltsaker, der politisk og byråkratisk makt møtes med protester nedenfra fordi innvendinger blir oversett, grasrota tilsidesatt, og der statens og kommunenes styringsrett trumfer lærernes faglighet. Apple beskriver det hele som en ideologisk situasjon, der politisk styringsiver slår lag med sterke føringer på forskningen og til dels bastante konklusjoner fra forskerne selv. Vi har interessant nok fått en politisk situasjon, der også den som ikke tar standpunkt rent faktisk tar et standpunkt ved holde seg nøytral og utføre jobben sin uten å kny.

ABSTRACT

English title: Editorial

Presenting The Nordic Journal of Pedagogy and Critique. Why include the word critique? Michael Apple, who has followed the development in the States closely, gives an answer in his essay, "Reflections on the Educational Crisis and the Task of the Critical Scholar/Activist": according to Apple, the educational sector, from preschool to higher education, has become a place of conflict, and schools are facing a crisis. Education has increasingly become defined by thoughts on productivity and competition and the measuring of results, and as such at odds with the overarching charges of education, such as the tasks of conveying values, forming and preparing students for participating in a democratic society. Conflict between these two paradigms most often arises on the topic of single issues, where political and bureaucratic forces face opposition because they ignore objections to their policies and override the grassroots. Teachers' disciplinarity is moreover being trumphed by the management prerogative of the state and communes. Apple describes the current situation in ideological terms, stating that politicians' joy of management is being coupled with strong regulations on research and on the substantive conclusions of the researchers themselves. We find ourselves in a political situation where even those who by not taking a stand in fact do take a stand by wishing to remain neutral and performing their work without a protest.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2015-04-09
Hvordan sitere
Øksnes, M., Sundsdal, E., & Løvlie, L. (2015). Leder. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 1. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.92
Seksjon
Leder