Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2018-05-22
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
Didaktikk, Deleuze, Spivak, Kramsch, Globalisering