Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk

Sammendrag

I 2014 bestemte det norske kronprinsparet seg for å ta barna ut av den offentlige norske skolen. Tronarvingen, prinsesse Ingrid Alexandra, begynte på Oslo International School, en privatskole med høy egenbetaling der undervisningen foregår på engelsk. Kronprinsparets begrunnelse for skolebyttet, var at tronarvingen trengte «et grunnleggende nivå for å tenke,
snakke og skrive på engelsk». Avisa Dagbladets førstesideoppslag om kronprinsfamiliens skolevalg i juni 2014
hadde tittelen: «Fjerner seg fra folket». Et drøyt år etter avisoppslagene, vekker det få assosiasjoner og liten respons hos en gruppe studenter i lærerutdanningen: Hva handler dette om? Hva står på spill? Hvem er folket? Etter litt oppfrisking av selve saken, sendes spørsmålet snarere tilbake til pedagogikklæreren: Hva er problemet? Kronprinsfamilien må da
selv få velge hva slags skole barna skal gå på…!?
Med utgangspunkt i denne aktuelle saken, tematiseres den pedagogisk historiens plass i den norske grunnskolelærerutdanningen ved hjelp av nyere transnasjonale studier i pedagogisk historiografi. Lesningen av kronprinsparets skolevalg identifiserer kronprinsparet som den globaliserte
norske elitens skolepolitiske avantgarde. Artikkelen konkluderer med at kongefamilien igjen kan synes å gripe den norske tidsånden. Denne gangen i en bevegelse mot et samfunn der det er forskjell på folk.

(Published, 10 April, 2017)

Citation: Trude Evenshaug. «Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk.» Nordisk
tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 3, 2017, pp. 1-17. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v3.470

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Trude Evenshaug, Høgskolen i Sørøst-Norge
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge
Publisert
2017-04-09
Hvordan sitere
Evenshaug, T. (2017). Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.470
Seksjon
Forskningsartikler