Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-03-03

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

fagfornyelsen, overordnet del, danning, antropocen