Hur skolor kan utveckla elevers funktionella kunskaper – en nordisk forskningsöversikt om undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-08-26

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

systematisk översikt, didaktiska triangeln, inkludering, lärare, specialpedagogik, systematic review, Didactic Triangle, inclusion, teacher, special needs education