Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-09-29

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kompetanse, livslang læring, subjektposisjoner, utdanningspolitikk, utenforskap