Hvordan forstår vi barn og barndom?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-09-19
Seksjon
Fokus: Barneperspektiv
Emneord (Nøkkelord)
teoretisering av barndom, ontologi, epistemologi, posisjoner, kontroverser, theorizing childhood, ontology, epistemology, positions, controversies