I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen

  • Morten Stene Steinerhøyskolen i Oslo

Sammendrag

I denne artikkelen belyser jeg steinerpedagogiske perspektiver på musikk og musikalsk praksis i Steinerskolen i Norge med utgangspunkt i månedsfesten. Sentrale ideer fra Steiners pedagogiske foredragsverk relateres til blant annet relevant musikkpedagogisk og antropologisk forskning. Gjennom å belyse spørsmål knyttet til hva ritualer kan være i en skolesammenheng og hva musikk kan bety i månedsfesten som en form for ritual, drøfter jeg mulige forståelser av månedsfestens og musikkens rolle som et fellesskapsdannende element i Steinerskolen.

ABSTRACT

English title: In the School Community's Tone: On Music and the Monthly Assembly at Waldorf Schools

On the basis of the monthly assembly in the Waldorf School, this article examines the Steiner educational perspectives on music and music educational practice. I relate core ideas from Rudolf Steiner’s lectures on education to relevant music educational and anthropological research literature. By addressing questions of what rituals may entail in school and which role music plays in the monthly assembly as a ritual, I discuss possible interpretations of the monthly assembly and music’s crucial role for community building in the Waldorf School.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Stene, M. (2019). I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1475
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
musikk, musikkfag, ritualer, månedsfest i Steinerskolen, music, music education, monthly assembly in the Waldorf School, musicking