Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-09-19
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
Steinerpedagogikk, kroppslighet, danning, utdanningskritikk, Waldorf education, embodiment, bildung, critique of education