Læringsutbytte ved bruk av interaktive matematikkutstillinger

  • Nils Kristian Rossing NTNU - Program for lærerutdanning

Abstract

Det er gjort en studie av to interaktive utstillingsmodeller med temaet matematikk ved et vitensenter i Norge. Hensikten har vært å undersøke i hvilken grad de to modellene falt i smak hos publikum, spesielt med tanke på ungdom og voksne, og i hvilken grad de bidrog til å bygge matematisk forståelse gjennom interaktivitet med tilhørende konstruktive tankeprosesser som grunnlag for læring. Vi har også undersøkt hvilke egenskaper ved modellene som hindret tankeprosesser. Ved å måle gjennomsnittlige besøkstid har vi funnet at begge modellene ikke bare appellerer til ungdom og voksne, men også til barn (under 12 år) som bruker modellene flittig, men da på andre måter enn tiltenkt. Det viktigste bidraget har imidlertid vært å avdekke hvilke hindringer designet av modellene la i veien for å skape konstruktive tankeprosesser hos publikum, som f.eks. å fjerne konkurransemomentet og gi publikum størst mulig kontroll over utstillingen med flere. Samtlige av disse hindringene ble ryddet av veien i de endelige versjonene av modellene, som er blitt duplisert for bruk av andre regionale vitensentre.

(Published: 6 April, 2016)

Citation: Nils Kr. Rossing. «Tegn på læring ved bruk av interaktive matematikkutstillinger ved vitensenter.»
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 88-107. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.133

Published
2016-04-06
Section
Original Research Articles
Keywords
Vitensenter, Utstilling, Interaktive, Matematikk