Oppslag

Call for paper: Temanummer om forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skole og lærerutdanning.

2019-10-04

Call for paper:

Det er lange tradisjoner i Norden for at skolen skal fremme demokratiske verdier. Skolens arbeid med demokrati, medborgerskap og inkludering går hånd i hånd med forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Dette forutsetter en styrking av profesjonskompetansen og vi inviterer bidrag som diskuterer denne tematikken.

Les mer om Call for paper: Temanummer om forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skole og lærerutdanning.

Nyeste utgave

Vol 5 (2019)
Publisert: 2019-01-28

Leder

Se alle utgaver