Barnehagelærere med mastergrad – med blikk for pedagogikk

Forfattere

  • Kristina Axelsen Ivarson OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5130

Sammendrag

Med utgangspunkt i intervjuer med barnehagelærere med masterutdanning forsøker jeg i denne artikkelen å belyse hvordan pedagogisk kunnskap gir trygghet til å tåle det usikre i de pedagogiske situasjonene i barnehagen. Det empiriske materialet består av semistrukturerte intervju med elleve barnehagelærere med mastergrad. Intervjuene danner grunnlaget for analysen og diskusjonen som føres i artikkelen. Resultatene viser at masterutdanningen har gitt opplevelsen av å ha fått dypere kunnskap. Kunnskapen har gitt barnehagelærerne en annen forståelse for barnehagens kompleksitet og større trygghet til å stå i det usikre. Dette har igjen bidratt til en endring i hvem og hvordan barnehagelæreren er i møtet med barn.

English abstract

Based on interviews with kindergarten teachers with a master’s degree, this article sheds light on how pedagogical knowledge provides security to cope with uncertainty in educational situations in kindergarten. The empirical material consists of semi-structured interviews with eleven kindergarten teachers with a master’s degree. The interviews form the basis for the analysis and discussion that is conducted. The results show that the master’s degree has given the kindergarten teachers the experience of having gained a deeper knowledge. This knowledge has provided a different understanding of the complexity of the kindergarten and greater confidence to face the uncertain. This in turn has contributed to a change in how the kindergarten teachers behave in their encounters with children.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-12

Hvordan sitere

Ivarson, K. A. (2023). Barnehagelærere med mastergrad – med blikk for pedagogikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5130

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

masterutdanning, profesjon, pedagogisk takt, kompleksitet