Lærerutdanneren som forsvant? En retorisk analyse av styringsdokumenter for barnehagelærerutdanningen

Forfattere

  • Vigdis Foss Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4072

Sammendrag

I tråd med de siste tiårenes utdanningspolitiske trender om målstyring av utdanningssystemet og nye visjoner om hva utdanning skal bidra til, endres også premissene for hva det vil si å være lærerutdanner. En styringstekst kan leses som en invitasjon til ulike roller på et bestemt område, for å mobilisere til visse former for praksis og profesjonelle identiteter. Denne studien er en analyse av hvordan lærerutdanneren på ulike måter inviteres inn i barnehagelærerutdanningen (BLU) i utvalgte styringstekster for utdanningen i tidsrommet 1971–2018. Styringstekstene analyseres med støtte i teoretiske ressurser som utforsker retoriske publikumskonstruksjoner. Funn i denne studien antyder en utvikling av institusjonell og organisatorisk autoritet som erstatter lærerutdanneren som synlig bindeledd mellom utdanning, læringsprosess og student.

English abstract

The Disappearance of the Teacher Educator?

According to the trends of educational policy of the last decades, preschool teacher educators encounter altered demands regarding the purposes and design of the education. Consequently, the position of the profession of being a teacher in the system of education has also changed. We can read governing documents as an invitation to different roles in given areas, mobilizing for different kinds of professional practices and identities. This is an analysis of how the teacher educators are invited into the kindergarten teacher education in Norway (BLU) in a selection of governing documents through the years 1971–2018. The analysis is based on theoretical resources that explore the concept of a rhetorical audience. Findings imply a change of authority, from professional teacher authority and autonomy to institutional and management authority. These authorities in turn replace the teacher as a link between education, the learning process and the student.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-28

Hvordan sitere

Foss, V. (2023). Lærerutdanneren som forsvant? En retorisk analyse av styringsdokumenter for barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4072

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

reform i høyere utdanning, politikk, retorikk, publikumsanalyse, rammeplan, lærerutdanner