Kulturen som speiles i dialogene – betydningen av en felles barnehagekultur i flerkulturelle barnehager

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-05-22

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

flerkultur, hypermangfold, flerspråklighet, fellesgrunnlag