Leder: Forebygging av fordommer og gruppefiendtlige holdninger i skolen

  • Trine Anker MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
  • Claudia Lenz MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Sammendrag

Bidragene i dette temanummeret inngår i en faglig diskusjon om hvordan skolen og lærerutdanningen kan fylle sitt mandat om å forebygge og motarbeide fordommer og diskriminering.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-06-30
Hvordan sitere
Anker, T., & Lenz, C. (2021). Leder: Forebygging av fordommer og gruppefiendtlige holdninger i skolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7, 99-103. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3256
Seksjon
Leder