Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk

  • Kirsten Sivesind Universitetet i Oslo
  • Elisabeth Hovdhaugen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  • Bernadette Hörmann Universitetet i Oslo

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer funn og fortolkninger fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i et
bachelorstudium i pedagogikk. Vi spør hvorvidt ny bruk av digital teknologi ivaretar akademisk
danning i samspill med tradisjonelle medier som forelesninger og pensumlitteratur. Danningsorientert
didaktikk handler om å støtte studentene i deres arbeid samtidig som de gis frihet til
selv å bestemme hva som er deres sluttmål med studiet. Analytisk anvendes en systemsosiologisk
optikk for å utforske hvordan danning muliggjøres og vanskeliggjøres gjennom intermediale
betingelser som angår forholdet mellom medier og relasjonen til systemer. Med utgangspunkt
i fire gruppeintervjuer og en spørreundersøkelse analyserer vi hvordan studentene forholdt
seg til ny og gammel teknologi, og drøfter hvordan samspillet mellom medier støttet opp om
danningsformålet.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-24
Hvordan sitere
Sivesind, K., Hovdhaugen, E., & Hörmann, B. (2021). Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2512
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
danning, undervisningsteknologi, høyere utdanning, digitale medier, intermedialitet