Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-12-28
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
selvbestemmelse, autonomistøtte, indre motivasjon, helse og livsmestring