"... og det er på veien man utvikler seg som leder". Om lederutvikling i barnehagelærerutdanningen

  • Marianne Olsen Santana Universitetet i Sørøst-Norge

Sammendrag

Reviderte Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen tydeliggjør progresjon i arbeidet med ledelse i barnehagelærerutdanningen i større grad enn tidligere. I denne artikkelen undersøker jeg derfor om det er behov for ytterligere kunnskap om ledelse i barnehagelærerutdanningen. Artikkelen presenterer en studie hvor forskningsmaterialet består av 36 tekster skrevet av barnehagelærerstudenter i emnet ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) ved en utdanningsinstitusjon i Norge. Teorigrunnlaget for studien er i hovedsak Gert Biestas differensiering mellom tre dimensjoner i utdanning og pedagogikk, subjektivering, sosialisering og kvalifisering, med hovedvekt på subjektivering. Sammen med teori om erfaringsbasert kunnskap danner Biesta sine perspektiv rammen for diskusjonen. Hovedfunnene er sentrert omkring betydningen av erfaringer og usikkerhet knyttet til lederrollen, samt at lederrollen krever et bredt kunnskapsgrunnlag. På bakgrunn av funnene diskuterer jeg om det blir lagt for lite vekt på lederrollen, og om det er for lite praksis i utdanningen til å ivareta behovet for kunnskap om nettopp lederrollen. Implikasjonene i studien er om vektleggingen av lederrollen heller bør handle om å ruste studentene til det å være i rollen som student, med den usikkerheten og eventuelle mangelen på erfaring det innebærer, snarere enn å fylle på med enda mer teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i en utdanning som allerede bærer preg av tematrengsel.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-11-06
Hvordan sitere
Santana, M. O. (2020). ". og det er på veien man utvikler seg som leder". Om lederutvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2241
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
høyere utdanning, lederrollen, hermeneutisk analyse, erfaringsbasert kunnskap, subjektivering