Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-06-30
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
bergrepsbruk, begrepsoppgave, generalisering, stereotypisering