Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

bergrepsbruk, begrepsoppgave, generalisering, stereotypisering