Profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen

  • Annette Kristoffersen Winje Høgskulen på Vestlandet
  • Sissel Jeanette Aastvedt Halland Høgskulen på Vestlandet
  • Randi Elisabeth Nordlie Høgskulen på Vestlandet
  • Liv Ingrid Fjellanger Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Denne artikkelen bygger på en kvalitativ studie fra en barnehagelærerutdanning i Norge, og handler om hvilke danningsdiskurser som trer frem i profesjonssamtalen, og hvilken betydning disse diskursene får for profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen. Gjennom aksjonsforskning som forskningsstrategi og reanalyse som metode, har vi brukt studentenes utsagn som utgangspunkt for å se hvilke danningsdiskurser som trer frem i profesjonssamtalen. Våre funn viser at dialogiske drøftinger, fravær av kritisk dialog og en resultatrettet utdanningsdiskurs er fremtredende, og at disse utdanningsdiskursene kan være en utfordring for utdanningsinstitusjonens dannende rolle.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-08-13
Hvordan sitere
Winje, A. K., Aastvedt Halland, S. J., Nordlie, R. E., & Fjellanger, L. I. (2020). Profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1865
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
diskurs, dialog, danning, pedagogisk utdanning