En studie av temavalg i barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave i lys av barnehagens samfunnsmandat

  • Bente Forsbakk Nord University

Sammendrag

Barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave skal være praksisrettet og forskningsbasert, og den blir dermed en bidragsyter til barnehagelærerens kompetanse. Barnehagens samfunnsmandat er nedfelt i Barnehageloven, og blir nærmere utdypet i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Denne artikkelen retter et kritisk blikk mot studentenes temavalg i bachelor skrivingen og diskuterer dette opp mot mandatet. Ivaretar studentene fagområdene i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, eller er det områder som ikke blir ivaretatt? Dokumentanalysen av 190 bacheloroppgaver fra perioden 2012–2015 viser stor temarikdom som dekker mange av fagområdene, men fagområdet Etikk, religion og filosofi er lite vektlagt. Det samme gjelder realfagsområdet Antall, rom og form; på tross av satsingen på realfag i skole og barnehage. Det er dessuten svært få studenter som skriver om tema som vennskap, humor, lokalhistorie, kulturformidling og teknologi. Studentenes bacheloroppgave spiller en sentral rolle i studentens identitetsdanning og faglige fundament, og bacheloroppgaven bør ansees som en ressurs for å imøte komme barnehagens samfunnsmandat.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-02-25
Hvordan sitere
Forsbakk, B. (2020). En studie av temavalg i barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave i lys av barnehagens samfunnsmandat. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1863
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
temavalg i bacheloroppgaven, barnehagelærerstudenters kompetanse, barnehagelærerens faglige beredskap