Om å kunne si ‘ånd’ uten å skamrødme. En mulighet

  • Øivind Varkøy

Sammendrag

Lærerens grunnleggende verdisyn er av avgjørende betydning for hans eller hennes pedagogiske praksis. For en musikklærers vedkommende vil verdisynet inkludere et musikksyn. Med utgangspunkt i denne erkjennelsen drøftes i denne artikkelen forskjellen på kunst og underholdning, forholdet mellom kunsten, det hellige og mysteriøse, og musikk som et uttrykk for vilje til form. Refleksjonen knyttes til såpass ulike inspirasjonskilder som Dag Østerberg, Karl Ove Knausgård, Arthur Schopenhauer og Rudolf Steiner. 

ABSTRACT

English title: Uttering the Word "Spirit" Without Blushing. A Possibility

A teacher's core values are of critical importance for their pedaogical practice. A music teacher has a certain conception of music, for instance. With this acknowledgement as a point of departure, this article explores the difference between art and entertainment, the relationship between art, the holy and mysterious, and music as an expression of a person's desire to create a sense of cohesion. This article's reflection on these matters can be linked to the philosophies of influential figures such as Dag Østerberg, Karl Ove Knausgård, Arthur Schopenhauer og Rudolf Steiner.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-14
Hvordan sitere
Varkøy, Øivind. (2020). Om å kunne si ‘ånd’ uten å skamrødme. En mulighet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1680
Seksjon
Praksisartikkel Steinerpedagogikk