Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter

Forfattere

  • Beret Wicklund NTNU.FLT
  • Ann Sylvi Larsen NTNU.FLT
  • Gunilla Vikbrant Högskolan i Kristianstad
DOI: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.149

Sammendrag

I denne artikkelen presenteres en studie av hvilke litterære erfaringer en gruppe svenske og norske lærerstudenter har ved inngangen til lærerstudiet. Forfatterne har flere års erfaring med litteraturundervisning i lærerutdanningens norsk- og svenskfag, og i artikkelen problematiseres studentenes kompetanse innen litteratur og hvilke utfordringer lærerutdanningen står overfor. Studien er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdannere i morsmålsfagene i nordiske land gjennom Norplusprosjektet «Nabospråk i lærerutdanningen». Norplus-prosjektet har som formål å fremme språk- og kulturforståelse, litteraturlesing og undervisningskompetanse blant nordiske lærerstudenter. Samarbeidet har gjort det mulig å kunne se situasjonen ikke bare i et norsk, men også i et nordisk perspektiv. En tydelig tendens er at lærerstudenter er mindre aktive lesere jo lavere klassetrinn de kvalifiserer seg for å undervise på. De er generelt positive til lesing, og mange leser mye for opplevelse og avkobling, men da helst krim og internasjonale bestselgere. De har liten erfaring med mer avansert litteratur og klassikere, og en mer utforskende og reflekterende tilnærming til litteraturen.

English abstract

The Teacher Student as a Reader – A Study of the Literary Experiences of a Group of Norwegian and Swedish Teacher Students

This article presents a study of literary experiences in a group of Norwegian and Swedish students in Teacher Education in the beginning of their studies. The authors have taught Norwegian and Swedish for many years in Teacher Education. We discuss the concept of “literary competence”, attitudes to literature and reading, and what challenges teacher’s education face. The study is a result of cooperation between Teacher Education in the Nordic countries (Denmark, Sweden, Norway and Finland), financed by Norplus, in the project “Nabospråk i lærerutdannelsen”(Neighbor languages in Teacher Education). The aim of the project has been to promote Nordic student’s mutual understanding of Nordic languages and culture, reading of literature and teaching abilities. This project has made it possible to see the situation not only on a Norwegian, but also in a Nordic perspective. The study shows that the students who specialize in teaching Norwegian or Swedish on the lower levels in school, read less books that those who qualify for higher levels. The students are positive to reading books in general, but they emphasize the pleasure of reading much more than “literary competence” in the meaning ability to discuss and analyze literature on a more scientific level.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2016-04-06

Hvordan sitere

Wicklund, B., Larsen, A. S., & Vikbrant, G. (2016). Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.149

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

Students, Literature, Reading, Literary competence, Literary experience