Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren

  • Kjell-Åge Gotvassli Nord Universitet/DMMH, Trondheim, Norge
  • Berit Irene Vannebo Nord Universitet, Steinkjer, Norge

Sammendrag

Utgangspunktet for denne artikkelen er å få innsikt i hvordan institusjonell teori kan belyse endringer i barnehagesektoren i Norge. Vi tar utgangspunkt i translasjonsteori og begrep som organisasjonsoppskrifter og masterideerfor å analysere det sterke fokuset på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren i Norge. Vi ser også på i hvilken grad kvalitetsreformen har påvirket bruk ulike ferdige løsninger, «pakker» og kvalitetsverktøy i barnehagen.

Med bakgrunn i dokumentanalyse, intervju med styrere og to nasjonale surveys til styrere i barnehagen konkluderer vi med at konseptet om kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen en klassisk masteride. Våre data viser også at både styrere og eiere rapporterer om økt tilbud fra mange ulike leverandører av ferdige pedagogiske opplegg, ferdige pakker og kvalitetsverktøy. Vi ser for øvrig at det varierer i hvor stor grad og hvordan barnehager tar i bruk ferdige pakker og standardiserte opplegg. Våre analyser viser at i svært liten grad er ren reproduksjon eller kopiering av standardiserte opplegg. De fleste modifiserer og tilpasser standardiserte opplegg slik at de bedre integreres i den enkelte barnehages organisering og visjon. Barnehagestyrerne fremstår slik som aktive translatører som forholder seg aktive til sirkulerende reformideer og deres utforming.

(Published: 6 April 2016)

Citation: Kjell-Åge Gotvassli and Berit Irene Vannebo. «Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren.» Nordisk tidsskrift for
pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 17-31. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.131

Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Gotvassli, K.- Åge, & Vannebo, B. I. (2016). Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.131
Seksjon
Forskningsartikler