Kronikker og bokmeldinger ønskes

2018-08-29

(Scroll down for English version)

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Det er med glede vi nå sender ut en invitasjon og oppfordring til å skrive kronikker og bokmeldinger for vårt tidsskrift. Vi ønsker med dette å skape rom for formidling av nyskapende og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser, hvor man for en bred leserskare kan prøve ut tanker og bidra til en offentlighet der pedagogikkens ulike normative, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner settes under debatt.

Kronikker og bokmeldinger vil bli vurdert av redaksjonen og skal normalt ikke overskride 1500 ord. Bidrag kan skrives på norsk, dansk, svensk og engelsk. En detaljert skriveveiledning og krav til kronikker og bokmeldinger finner du under "Forfatterveiledning"

Send inn kronikk eller bokmelding direkte i vår tidsskriftsportal.

Beste hilsen

Maria Øksnes, Einar Sundsdal, Lars Løvlie og Vegard Kvam

Redaktører, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Call for commentaries and book reviews

The journal is open for submissions of critical analyses of educational and developmental processes.

Nordic Journal of Pedagogy and Critique is a scientific, Open Access journal publishing articles written in Norwegian, Swedish, Danish and English.

We are pleased to invite  authors to submits commentaries and book reviews for consideration. The journal aims to establish an arena for considered and critical analysis of educational and developmental processes, where the authors can contribute to a forum where pedagogy’s various normative, social, historical, cultural and political dimensions can be debated.

Commentaries and book reviews will be evaluated by the editorial team. Manuscripts should not exceed 1500 words and may be written in Norwegian, Swedish, Danish or English. More details and author guidelines can be found on our website.

Please submit your commentary or book review directly via our portal. 

Best regards,

Maria Øksnes, Einar Sundsdal, Lars Løvlie and Vegard Kvam

Editors of Nordic Journal of Pedagogy and Critique