Call for commentaries and book reviews

2018-08-29

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Det er med glede vi nå sender ut en invitasjon og oppfordring til å skrive kronikker og bokmeldinger for vårt tidsskrift. Vi ønsker med dette å skape rom for formidling av nyskapende og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser, hvor man for en bred leserskare kan prøve ut tanker og bidra til en offentlighet der pedagogikkens ulike normative, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner settes under debatt.

Kronikker og bokmeldinger vil bli vurdert av redaksjonen og skal normalt ikke overskride 1500 ord. Bidrag kan skrives på norsk, dansk, svensk og engelsk. En detaljert skriveveiledning og krav til kronikker og bokmeldinger finner du under "Forfatterveiledning"

Send inn kronikk eller bokmelding direkte i vår tidsskriftsportal.

Beste hilsen

Maria Øksnes, Einar Sundsdal, Lars Løvlie og Vegard Kvam

Redaktører, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk