Lengten etter barnehagekunnskap. Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere

  • Wenche Aasen Høgskulen på Vestlandet
  • Johanna Birkeland Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Artikkelen handler om bakgrunner for assistenters utdanningsvalg og deres syn på verdien av kompetanse
i barnehagearbeidet. Målet er, gjennom en kvalitativ tilnærming, å forstå hvorfor erfarne assistenter vil bli barnehagelærere i en praksis der de utfører mange av de samme praktiske og pedagogiske oppgaver som barnehagelæreren gjør. Vi undersøker hvilke erfaringer med barnehagelærernes kompetanse som har inspirert assistenter til å ville utdanne seg til barnehagelærere. Som deltidsstudenter med erfaring som assistenter ble de i starten av utdanningen oppfordret til å skrive praksisfortellinger om vendepunkter som førte til utdanningsvalget. I praksisfortellingene kommer det frem at de beundrer barnehagelærernes arbeid med barna og ser betydningen av den profesjonelle kompetansen i barnehagearbeidet. De trekker blant annet frem barnehagelærerens barnesyn og deres ledende tilstedeværelse i praksis. De har også forventninger til egen læring og utvikling i barnehagearbeidet. De forteller i liten grad om posisjonskamper. I møte med utydelige
barnehagelærere beskriver de uro og irritasjon når de må overta barnehagelærerens ansvars- og
arbeidsoppgaver.

ABSTRACT

English title: A Longing for Preschool Knowledge: When Experienced Assistants Wish to Become Preschool Teachers

This article is about kindergarten assistants’ backgrounds for taking a part time Kindergarten Teacher Education, and their experiences and views on the value of professional skills in kindergarten work. The goal is to understand why experienced kindergarten assistants want to become kindergarten teachers, since in practice both kindergarten assistants and teachers already perform many of the same practical and educational tasks. Our research question is what experiences with kindergarten teachers’ competence have inspired kindergarten assistants to pursue an education as kindergarten teachers? The study uses a qualitative research approach. As students, they were asked to write narratives from practice about critical events that led to their education choices. The narratives show an admiration for the kindergarten teachers’ work with the children,
and the importance of professional competence in kindergarten work. When assistants they admired the teachers’ positive view of childhood and their participatory leadership. In the narratives they express expectations for their own learning and development. The narratives hardly mention role conflicts. Confronted with unclear role models and leaders, the students describe disconcert and irritation when having to take on the teacher’s duties.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-08-14
Hvordan sitere
Aasen, W., & Birkeland, J. (2018). Lengten etter barnehagekunnskap. Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.971
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
assistent, barnehagelærerutdanning, distribuert ledelse, posisjoner, profesjonskompetanse, kindergarten assistant, kindergarten teacher education, educational leadership, position, professional knowledge