Måling, strukturer og manglende ontologisk fundament: En respons til Kleven og Price

Forfattere

  • Sigve Høgheim Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5661

Sammendrag

Som en respons til artikkelen «Måling i kvantitativ utdanningsforskning: Et instrumentelt mistak?» argumenter Kleven og Price, begge med utgangspunkt i kritisk realisme, at måling i en klassisk forstand – som oppdagelse av ratio – i studier av psykologiske konsept er umulig og empiristisk. I denne korte responsartikkelen løfter jeg fram noen momenter i målingsdebatten for å klargjøre noen av temaene som blir tatt opp i disse tre artiklene: strukturer, ontologi og målefeil – selv om hovedvekten ligger på spørsmålet om ontologi. Hovedargumentet mitt er at kritisk realisme er en vitenskapelig posisjon som hevder ontologisk realisme, men som i metodologien om psykologiske konsept erstatter realisme med en teoretisk relativisme for å begrunne «måling». Innen ontologisk realisme er klassisk måling mulig sammen med alternative strukturer til kvantiteter som mulig gjenstand for oppdagelse. Med måling følger en vitenskapelig og feilbarlig metodologi basert på faktiske feil i vår oppdagelse av virkeligheten.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-11

Hvordan sitere

Høgheim, S. (2023). Måling, strukturer og manglende ontologisk fundament: En respons til Kleven og Price. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5661

Emneord (Nøkkelord):

måling, strukturer, ontologi, kritisk realisme, målefeil