Leder: Digitalisering av utdannings- og oppvekstspraksiser

Forfattere

  • Pål Aarsand Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4082

Sammendrag

Digitaliseringen av utdannings- og oppvekstspraksiser er et vesentlig trekk ved vestlige samfunn. Selv om dette trekket ble mer synlig under COVID-19 pandemien så er digitalisering langt ifra et nytt tema i det pedagogiske forskningsfeltet. I løpet av de siste 40 årene har pedagoger skrevet hyllemeter med bøker og artikler relatert til denne tematikken. Skal man derimot beskrive forskningsdebatten med et bredt pennestrøk så har denne vært preget av en polarisering mellom teknologioptimister på den ene siden versus teknologipessimister på den andre. 

For å sette digitalisering av utdannings- og oppvekstspraksiser på agendaen i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har vi invitert fire erfarne forskere fra henholdsvis Finland, Sverige, Danmark og Norge til dette nummeret. Vi har gitt dem frie tøyler, men samtidig utfordret dem til å kritisk diskutere hva digitalisering av utdanning og oppvekst innebærer sett fra deres ståsted. Disse er Reijo Kupiainen, Susanne Kjällander, Malene Larsen og Ola Erstad. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-09-27

Hvordan sitere

Aarsand, P. (2022). Leder: Digitalisering av utdannings- og oppvekstspraksiser . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4082