Pedagogikkens relevans i den digitale tilstand

Forfattere

  • Ola Erstad Universitetet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4070

Sammendrag

Den digitale tilstand forstås som det å vokse opp i en digital kultur. Pedagogikken har i liten grad utviklet et kritisk begrepsapparat som kommer på innsiden av hva den digitale mediekulturen betyr for pedagogikkens kjernespørsmål om oppvekst, utdanning og læring. Det offentlige ordskiftet har en tendens til å fokusere på teknologien som et nøytralt objekt, heller enn den langt viktigere debatten om hva digitaliseringen gjør med vår væremåte og våre handlingsrom. Faren er at pedagogikken i økende grad vil oppleves som irrelevant og uinteressant i en forståelse av samtiden. I denne artikkelen konsentrerer jeg meg om en viktig dimensjon ved dette, nemlig om hva en kritisk pedagogisk teori om den digitale tilstand kan dreie seg om. Artikkelen er inndelt i to deler. Den ene er et forsøk på å trekke opp noen sentrale aspekter for en kritisk pedagogisk teori om den digitale tilstand. Den andre vil peke ut tre forskningsområder jeg mener det er påliggende at pedagogikken posisjonerer seg i, og der pedagogiske perspektiv vil kunne ha viktige bidrag.

English abstract

The relevance of pedagogy in a digital condition

The digital condition is understood as growing up in a digital culture. Pedagogies as a field has not developed a critical conceptual framework that manage to get on the inside of what the digital media culture means for key issues and questions within pedagogy – on socialization, education and learning. Public discourse has a tendency to focus on the technology as a neutral object rather than the more important debate about what digitalization does to our way of being and our possibilities for action. The danger is that pedagogy to a growing extent is experienced as irrelevant and of less interest in ways of understanding contemporary culture. In this article I concentrate on one important dimension, that of what a critical pedagogical theory on the digital condition can be about. The article is structured into two parts. One is an attempt to address some key aspects for a critical pedagogical theory on the digital condition. The second will explore three areas of research I believe is important that pedagogy position itself within, and where pedagogical perspectives could have important contributions.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-09-27

Hvordan sitere

Erstad, O. (2022). Pedagogikkens relevans i den digitale tilstand . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4070

Utgave

Seksjon

Inviterte artikler

Kategorier

Nøkkelord:

digital tilstand, pedagogikk, kritisk teori, oppvekstdigitalisering, digital condition, pedagogy, critical theory, growing up, digitalization