Præstation og eksistens: Unges kampe med og mod sig selv

Forfattere

  • Joachim Meier Aarhus Universitet, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3991

Sammendrag

De seneste år har ungdomsforskningen beskrevet et ungdomsliv karakteriseret ved præstation. Unges ’selver’ er blevet sammenlignet med små virksomheder, der stræber efter optimering i alle livets facetter, og den stigende mistrivsel blandt unge relateres ofte til et omsiggribende præstationspres. På baggrund af et kvalitativt interviewstudie med danske gymnasieelever peger denne artikel imidlertid på, at unge ikke kun kæmper for at leve op til diverse standarder for præstation, men også kæmper imod at gøre det. Mere grundlæggende argumenteres der i artiklen for, at unge ikke primært skal forstås som præstationssubjekter, der konstant stræber efter at optimere sig selv, men først og fremmest er eksistentielle subjekter, der forholder sig til, kerer sig om og kæmper med deres eksistens. Afslutningsvis diskuteres det, om det eksistentielle perspektiv risikerer at forstærke individualiseringen af unges liv og udfordringer.

English abstract

Performance and existence: Young people’s struggles with and against themselves

In recent years, youth research has described a youth life characterized by performance. Young people’s ‘selves’ have been compared to small businesses striving for optimization in all facets of life, and the growing discontent among young people is often related to a pervasive pressure for achievement. Based on a qualitative interview study with Danish high school students, this article aims to disclose how young people are not only struggling to live up to the various standards of achievement, but also struggle against doing so. More fundamentally, the article argues that young people should not primarily be understood as subjects of achievement who constantly strive to optimize themselves, but that they are existential subjects who relate to, care about, and struggle with their existence. In conclusion, it is discussed whether the existential perspective is in risk of reinforcing the individualization of young people’s lives and challenges.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-09

Hvordan sitere

Meier, J. (2023). Præstation og eksistens: Unges kampe med og mod sig selv. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3991

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

eksistens, dårlig samvittighed, etik, præstationssamfund, ungdomsliv